Σχετικά με εμάς

Η ΠασπARTού productions φέρνει κοντά σας πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις

Η Πασπαρτού productions είναι μία εταρεία μορφής Α.Μ.Κ.Ε και ασχολείται με θεατρικές παραγωγές, οργάνωση μουσικών παραστάσεων και συναυλιών, συμμετοχή και οργάνωση θεματικών πολιτιστικών πάρκων, παραγωγή και προβολή κινηματογραφικών ταινιών για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και πολυθεματικές εκδηλώσεις για παιδιά.

Η Πασπαρτού productions είναι μία εταρεία μορφής Α.Μ.Κ.Ε και ασχολείται με θεατρικές παραγωγές, οργάνωση μουσικών παραστάσεων και συναυλιών, συμμετοχή και οργάνωση θεματικών πολιτιστικών πάρκων, παραγωγή και προβολή κινηματογραφικών ταινιών για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και πολυθεματικές εκδηλώσεις για παιδιά.

Σκοπός μας

Προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού

Προωθούμε την τέχνη και τον πολιτισμό με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό προσανατολισμό, στοχεύοντας στην παρότρυνση των ανθρώπων να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ενεργή διάθεση συμμετοχής στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας και δημιουργικότητας.

Σκοπός μας

Ανάδειξη και προώθηση εννοιών μέσω της τέχνης

Χρησιμοποιούμε τις τέχνες ως ένα εργαλείο για την ανάδειξη και προώθηση εννοιών όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, φιλανθρωπία, συλλογική ευθύνη, λειτουργώντας έτσι υποστηρικτικά προς την κοινωνία, με την δημιουργία περισσότερο ευαισθητοποιημένων πολιτών όσον αφορά στην πολιτιστική, ηθική και πνευματική καλλιέργεια.

Σκοπός μας

Πολιτιστική κληρονομιά

Προβάλλουμε και αναδεικνύουμε θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση (ήθη και έθιμα) καθώς και την προώθηση των σύγχρονων εκφάνσεων του πολιτισμού.

Σκοπός μας

Προστασία πολυμορφίας των τεχνών

Συμβάλλουμε στην προστασία και προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού.

Σκοπός μας

Προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού

Προωθούμε την τέχνη και τον πολιτισμό με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό προσανατολισμό, στοχεύοντας στην παρότρυνση των ανθρώπων να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ενεργή διάθεση συμμετοχής στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας και δημιουργικότητας.

Σκοπός μας

Ανάδειξη και προώθηση εννοιών μέσω της τέχνης

Χρησιμοποιούμε τις τέχνες ως ένα εργαλείο για την ανάδειξη και προώθηση εννοιών όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, φιλανθρωπία, συλλογική ευθύνη, λειτουργώντας έτσι υποστηρικτικά προς την κοινωνία, με την δημιουργία περισσότερο ευαισθητοποιημένων πολιτών όσον αφορά στην πολιτιστική, ηθική και πνευματική καλλιέργεια.

Σκοπός μας

Πολιτιστική κληρονομιά

Προβάλλουμε και αναδεικνύουμε θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση (ήθη και έθιμα) καθώς και την προώθηση των σύγχρονων εκφάνσεων του πολιτισμού.

Σκοπός μας

Προστασία πολυμορφίας των τεχνών

Συμβάλλουμε στην προστασία και προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού.

Παραγωγές μας

Θέατρο

Δείτε περισσότερα

Συμπαραγωγές

Κινηματογράφος

Δείτε περισσότερα